Ängelholm behöver en tillgänglighetsguide.

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun           2020-06-15

 

Ängelholm behöver en tillgänglighetsguide.

Alla människor är olika. Vi har olika intressen, uppskattar olika typer av mat, och vill göra olika saker på vår fritid. För de flesta av oss är ett besök på en lunchrestaurang, ett besök i en butik eller ett besök i en annan lokal som riktar sig till allmänheten inget som kräver någon större planering.

Men för den som har svårt att se, höra eller röra sig kan ett motsvarande besök vara allt annat än enkelt.

Med en tillgänglighetsguide kan personer med funktionshinder planera sina besök och slipper överraskasav hinder som på olika sätt hindrar tillgängligheten. Att självständigt kunna röra sig i en butik, på enrestaurang eller i en annan lokal som riktar sig till allmänheten skulle ge en upplevelse av både trygghet och valfrihet, vilket är målsättningen med tillgänglighetsguiden.

Ett framtagande av en sådan guide skulle gagna både kommunen och näringslivet, kulturverksamheterna och föreningslivet men framför allt medborgarna.

Flera kommuner runt om i landet har redan tagit fram en tillgänglighetsguide.

Vi socialdemokrater ser därför ett tydligt behov av

Att:     Ängelholms kommun tar fram en tillgänglighetsguide.

För den socialdemokratiska gruppen

Lars Nyander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *