Angående lnternationella Engelska Skolans etablering i Ängelholm.

lnterpellation till Sven-lngvar Borgquist, ordförande i FUN.                  KF 2020-06-22

 

Angående lnternationella Engelska Skolans etablering i Ängelholm.

IES delade i höstas ut 50 miljoner till sina ägare. Under Coronakrisen har skolan skickat hem elever medmotiveringen, att det råder personalbrist och hänvisat till situationen i länder som Spanien och Frankrike. Ingen kommunal grundskola i Sverige har under perioden stängt ned!

Med anledning av, bristande information, rykten som cirkulerar och oroväckande medierapporteringar vill vi socialdemokrater ställa följande frågor:

  1. Finns det idag någon form av överenskommelse med IES om etablering i vår kommun?
  2. I så fall, varför har inte andra privata skolaktörer fått möjligheten att utmana om etableringen aven ny grundskola?
  3. Vilken är din inställning till IES hantering av undervisningen under Coronakrisen?

Lars Carlsson, 2:e v.ordf, FUN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *