Reservation.
(S) reserverar sig mot beslutet att bifalla lov.
Begäran om lov att ändra takmaterial ska inte medges eftersom förslaget strider mot plan- och bygglagens bestämmelser om varsamhet i 8 kap 13 paragrafen. Dessutom ingår fastigheten i kommunens bevaringsprogram.
Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Gert Nilsson (S)

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *