Samhällsbyggnadsnämnden 20-05-12 Ärende nr 29 Motion angående tillgängligheten i Kronoskogen.

Reservation mot beslut att avslå motionen.

Undertecknade anser att alla ska ha tillgänglighet till skogen!

Att vänta på vad Kommunstyrelsen ska besluta om hur skogen ska utvecklas är inget skäl till att avvakta med att göra både Lasarettslinjen och Blocklinjen framkomliga för alla – även de som använder rullstol eller rullator.

I dag förhindras detta genom den grova singel som finns på stora delar av dessa g/c vägar. Detta är inte så svårt att åtgärda!

Magnus Johnson (s), BrittMarie Hansson (S) och Gert Nilsson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *