Kommunfullmäktige den 27 april 2020

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webbTV
Kommunfullmäktige sammanträder kl. 19.00 den 27 april och vi sänder live via webbTV från Rönnegymnasiet och Jarl Kullescenen.

Se kommunfullmäktige live eller i efterhand:
https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2020/2020-01-07-kommunfullmaktiges-sammantrade-2020-04-27.html

facebook Twitter Email