Protokollsanteckning ärende nr 08, funktionsprogram för nytt särskilt boende på Fridhem – Nämnden för omsorg och stöd den 21 april 2020

Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd anser att Fridhem ska bedrivas i kommunal regi.
Under 2018 togs det beslut om ett nytt särskilt boende på Fridhem som skulle drivas i kommunal regi. Det skulle stå färdigt 2021. Trots att det redan finns ett fullmäktige-beslut på att kommunen ska bygga och driva boendet stoppades denna process av den blågröna majoriteten på grund av privatiseringsiver.
År 2009 infördes Lagen om Valfrihet (LOV), som gör det lättare för kommuner att erbjuda valfrihet. Tanken om valfrihet är och förblir bra – men det är ingen valfrihet för brukaren när det från början är bestämt att en privat aktör ska driva Fridhem.

• Hur långt ska man gå för att privata aktörer ska ta över mer och mer av den kommunala välfärden?
• Var finns tanken om valfrihet när alltmer av den kommunala välfärden drivs av privata aktörer?

Den Socialdemokratiska gruppen i Nämnden för omsorg och stöd.

Yvonne Mollet-Bengtsson, Mikael von Krassow, Martin Sjösten, Barbro Widell,
Eva-Lena Lindell

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *