Se Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020 i efterhand:

Se Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020 i efterhand:

https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2020/2020-01-07-kommunfullmaktiges-sammantrade-2020-03-30-kl.-13.00.html?fbclid=IwAR0ryTtEuHJyFZVYqrzw9Y2ByHr1kgzfh9qmu3AQGBElyLz-U6-aaDMEka4

facebook Twitter Email