Reservation 2020-03-23 Ärende 10. Ängelholms förslag om aktivitetsbana m.m. på Södra Utmarken. Nämnd: Kultur, fritid och idrott

Socialdemokraterna anser att det är en bra plats att placera en aktivitetsbanna m.m. på Södra Utmarken. Allt kan inte placeras på vid Arena staden utan det måste finns en närhet för all generationer att kunna använda det som förslagsställaren nämner i Ängelholms förslaget.

Socialdemokratiska gruppen i Kultur, fritid och idrott.

Susanne Jönsson Kitty Olofsson Anton Nyros

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *