Motion om infrastruktur för laddstolpar till elbilar

Motion till kommunfullmäktige i Ängelholm den 28 oktober 2019
Infrastruktur för laddstolpar till elbilar
I Ängelholm finns endast ett tjugotal officiella laddstolpar, vilka i huvudsak finns i Ängelholm. Idag är detta inte tillräckligt för att täcka elbilisternas behov.
Då antalet elbilar och laddhybrider ökar behövs det fler laddstolpar och då inte bara i Ängelholm utan även i alla kommunens tätorter. Kommunens ansvar är inte att leverera el via laddstolpar utan att möjliggöra platser där laddstolpar kan placeras qgenom avtal med operatörer som tillhandahåller laddstolpar.
På den Socialdemokratiska fullmäktigegruppens vägnar föreslås fullmäktige besluta
att kommunen tar fram en laddstations strategi som ska säkra elladdning i alla kommundelar enligt ovanstående förslag.
Arne Jönsson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *