Kommunfullmäktige 28 oktober 2019

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webb-TV måndagen den 28 oktober Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal med start kl 19.00.

https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2019/2018-11-30-kommunfullmaktiges-sammantrade-2019-10-28.html

facebook Twitter Email