Reservation – Ärende 20 SBN 19-10-22 Klippanvägen ombyggnad etapp 2 – projekt 91958.

Socialdemokraterna anser att Klippanvägen ska utformas med hastighetsdämpande åtgärder i enlighet med tjänsteutlåtandet utredning 2 .1 sid 1.

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Jennie Fredriksson (S).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *