Stora nedskärningar med Alliansens budget

Insändare publicerad i NST:s mening den 1 oktober 2019
 
Ängelholms sjukhus står inför stora nedskärningar. Det är konsekvensen av de stora besparingar som Alliansen under nästa år tänker genomföra på sjukhusen i Region Skåne.
Sjukhuset i Ängelholm får inte ens resurser för att nästa år kunna bedriva den vård de gör i dag. Det är också tydligt att sjukvårdspersonalen kommer att hamna i kläm.
Tidigare i somras antog regionfullmäktige Alliansens budget. Sjukhusen får inga resurser för att möta de ökande behoven som följer av att befolkningen blir större och äldre. Vidare får den tekniktunga sjukhusvården bara hälften så mycket resurser för medicinsk och teknisk utveckling som normalt.
 
Ovanpå detta läggs på hela sjukvårdssektorn ett orealistiskt besparingskrav som uppgår till nästan 750 miljoner kronor. Det motsvarar lönekostnaderna för 1 200 anställda.
Till skillnad från Alliansen ser vi socialdemokrater att nya och dyra mediciner och behandlingsmetoder måste finansieras och att resurser måste avsättas för att kunna ta hand om de ökande behoven av sjukvård.
 
Därför hade vi socialdemokrater i vårt budgetförslag större anslag till hälso- och sjukvården än Alliansen. Till Ängelholms sjukhus ville vi tillskjuta 6,6 miljoner kronor mer än Alliansen. Vi ville göra särskilda satsningar på cancersjukvården, demensvården och på vården av förlossningsskador.
 
Vår extrasatsning på Ängelholms sjukhus skulle ha gjort det möjligt att anställa mer personal. Personal som så väl behövs i vården för att öka tillgängligheten, öppna fler vårdplatser och minska operationsköerna.
Man ska kunna lita på att få en bra vård när man behöver den. För oss socialdemokrater duger ingenting annat som ambition för skånsk sjukvård.
Men nu går skånsk sjukvård i motsatt riktning. Operationsköerna är längre än någonsin och det är svårare att komma fram till sin vårdcentral än i andra delar av landet. Aldrig förr har så många väntat så länge.
Vår budget hade gett Ängelholms sjukhus möjlighet att fortsätta bygga vidare på sin viktiga verksamhet. Istället väntar nu nedskärningar.
 
Susanne Jönsson (S)
Andre vice ordförande sjukhusstyrelsen Ängelholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *