Interpellation till ordförande i Nämnden för omsorg och stöd, Ingela Sylwander: Angående två tragiska händelser – Kommunfullmäktige 26 augusti 2019

I två olika fall på kort tid har äldre som haft vård och omsorg från Ängelholms kommuns hemtjänst avlidit. Händelserna utreds internt enligt Lex Maria och Lex Sarah och det har då framkommit att det finns brister med kommunikationen inom huvuduppdrag Hälsa.

Vi socialdemokrater är djupt bekymrade över detta! Trots att två tragiska händelser har inträffat och att det funnits brister i kvalitetsarbetet har inte ledamöterna i nämnden för omsorg och stöd (NOS) blivit sammankallade för att få ta del av händelserna utan själva fått läsa om det i lokaltidningen. Vi anser att dessa tragiska händelser borde väckt politiskt handlingskraft och vara högprioriterat i berörd nämnd. Som politiker i en nämnd har vi ett stort ansvar och vi ska även möta och svara medborgarnas frågor och oro. En ordförande måste vara öppen och ha mod att tillsammans med berörd nämnd vända på varje sten för att komma fram svar om varför och vad som måste åtgärdas för att detta inte ska kunna inträffa igen.

Vi socialdemokrater vill ställa följande frågor:

1/ Öppenhet, omtanke och handlingskraft är Ängelholms kommuns värdegrund, anser du som nämndsordförande att din hantering av just dessa tragiska händelser vilar på den värdegrunden?

2/ Hur avser du som nämndsordförande hantera situationen eller allvarliga händelser i framtiden?

Ängelholm den 16 augusti 2019

 

Mikael von Krassow

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *