Omöjligt att få en budget i balans i år

Insändare publicerad i NST:s Min mening Ängelholm den 24 september 2018

Svar på insändare av Sven-Ingvar Borgquist (M) med rubriken ”S borde ha protesterat”, införd den 13 september.

Du påstår, mot bättre vetande, att S har varit tvungna att ”tulla på pengar till skolan”.

Du som själv sitter i välfärdsnämnden har som alla vi andra vid varje nämndmöte fått en öppen och transparent genomgång av ekonomin där varje verksamhet för sig redovisats. Skolpengen, som baseras på resursfördelningssystemet, har helt och hållet lagts ut som ekonomisk resurs till varje rektorsområde. Dessa medel går fullt ut till skolorna.

Så till LSS. Undertecknade har ingen annan uppfattning än din när det gäller vår ekonomi inom LSS.

Det är omöjligt att få en budget i balans inom verksamhetsåret. Samtal och påpekande angående detta har ägt rum inom vårt parti.

Vem som ska prata med vilken statsminister framöver återstår att se.

BrittMarie Hansson (S)
Ordförande välfärdsnämnden

Lars Carlsson (S)
Ledamot välfärdsnämnden

Kommunfullmäktige den 24 september 2018

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 24 september 2018 kl 19.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
https://www.engelholm.se/nyhetsarkiv/nyheter/2018-09-24-se-livesandningen-fran-kommunfullmaktiges-mote-den-24-september.html

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Slutgiltigt valresultat för kommunfullmäktige i Ängelholms kommun 2018

Mandatfördelning, valda ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige efter valet 2018. Läs mer på Valmyndigheten:
https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/K/kommun/12/92/valda.html

Personröster för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna vid valet till kommunfullmäktige i Ängelholms kommun. Läs mer på Valmyndigheten: https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/K/kommun/12/92/personroster.html#idS

Hur fungerar det med personröster i kommunfullmäktige?
Valmyndigheten skriver: ”För att kunna bli invald på personröster i kommunfullmäktige måste en kandidat ha fått så många personröster som motsvarar minst 5 procent av partiets röster i valkretsen. Dessutom måste kandidaten ha fått minst 50 personröster.”
Läs mer på Valmyndighetens hemsida: https://www.val.se/svenska-valsystemet/rostrakning-och-valresultat/mandatfordelning.html

Dagordning extra årsmöte 17 september 2018

Ängelholms Arbetarekommuns extra årsmöte 2018 09 17

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Val av mötesfunktionärer
  a. Ordförande
  b. Sekreterare
  c. Två justerare
  d. Två rösträknare
 5. Val
  a. Ordförande till nästa ordinarie årsmöte
  b. Fyllnadsval av en styrelseledamot till nästa ordinarie årsmöte
 6. Övrigt
 7. Avslutning

Medlemsmöte 17 september 2018 – Munka Ljungby-Hjärnarps S-förening

Munka Ljungby-Hjärnarps Socialdemokratiska Förening
Inbjudan till medlemsmöte
Måndagen den 17 september kl 17.00-18.00 håller vi medlemsmöte i Munka-Ljungbys församlingshem. OBS tiden!
– Nomineringar till kommunala uppdrag
Vi bjuder på kaffe med tilltugg
Alla hälsas varmt välkomna!

Valet 2018

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022.

Läs mer här: http://www.akangelholm.se/wp-content/uploads/2018/09/KHP2019-2022.pdf

Valfilm

Se Socialdemokraterna i Ängelholms valfilm: https://www.facebook.com/111894442223981/videos/315798049003868/


Socialdemokraterna i Ängelholms kommunfullmäktigelista

 1. Lars Nyander, Munka-Ljungby
 2. Åsa Larsson, Villan
 3. Mikael von Krassow, Gånarp
 4. Emma Yngvesson, Vejbystrand
 5. Magnus Jonsson, Munka-Ljungby
 6. Pia Radil, Epadalen
 7. Lars Carlsson, Haradal
 8. Susanne Jönsson, Höja
 9. Arne Jönsson, Skepparkroken
 10. BrittMarie Hansson, Centrum
 11. LarsOlle Tuvesson, Villan
 12. Karin Bergström, Skälderviken
 13. Ale Holm, Ängavången
 14. Fanny Krumlinde Handreck, Nyhem
 15. Tommy Jönsson, Höja
 16. Anne Viljevik, Munka Ljungby
 17. Kjell-Arne Nilsson, Lerbäckshult
 18. Birgitta Johansson, Sockerbruket
 19. Roy Ekstrand, Centrum
 20. Eva-Lena Lindell, Munka-Ljungby
 21. Klas Lundh, Bäckadal
 22. Amanda Svensson, Sockerbruket
 23. Ahmed Zaid Alsahawabh, Villan
 24. Aylin Caglipamak, Kungsgården
 25. Johnny Dinh-Kien Nguyen, Haradal
 26. Sofia Gunnarsson, Vejbystrand
 27. Sven Dahlberg, Strövelstorp
 28. Murvet Rama, Munka-Ljungby
 29. Bengt Bengtson, Ängavången
 30. Kitty Olofsson, Össjö
 31. Anton Nyroos, Nya torg
 32. Gun Tillgren, Ängavången
 33. Christian Hedman, Ryet
 34. Jessica Klingvall, Munka-Ljungby
 35. Sten Carlsson, Sockerbruket
 36. Albana Veseli, Villan
 37. Gert Nilsson, Haradal
 38. Yvonne Mollet-Bengtsson, Vejbystrand
 39. Björn Owenmark, Villan
 40. Susanne Brodin Ahlberg, Gånarp
 41. Jan Strand, Össjö
 42. Eva Bergström, Skälderviken
 43. José Atilio Mata Umanzor, Villan
 44. Gun-Inger Sjögren, Sockerbruket
 45. Stig Svensson, Munka-Ljungby
 46. Eva Larsson, Munka-Ljungby
 47. Dennis Andersson, Ljungabolet
 48. Madelene Thuse, Munka-Ljungby
 49. Egon Yngvesson, Vejbystrand
 50. Malin Pamp, Munka-Ljungby