Dagordning extra årsmöte 17 september 2018

Ängelholms Arbetarekommuns extra årsmöte 2018 09 17

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Val av mötesfunktionärer
  a. Ordförande
  b. Sekreterare
  c. Två justerare
  d. Två rösträknare
 5. Val
  a. Ordförande till nästa ordinarie årsmöte
  b. Fyllnadsval av en styrelseledamot till nästa ordinarie årsmöte
 6. Övrigt
 7. Avslutning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *