Ängelholms kommun köper Kronoskogen och Nybroskogen 2017.

– Vi vill värna om de stadsnära områdena och då är det viktigt att kommunen själv får råda över området. Då kan vi värna om skogen och bättre bevara den, säger Lars Nyander angående att Ängelholms kommun vann budgivningen om Kronoskogen och Nybroskogen.

Läs mer:

Ängelholms kommun vann budgivning om Kronoskogen och Nybroskogen

Ängelholms kommun köper Kronoskogen och Nybroskogen för 72 miljoner kronor

KLART: Kommunen köper både Kronoskogen och Nybroskogen

Ängelholms kommun köper Kronoskogen

Medlemsmöte 26 september 2017 – Facklig/politiska s-föreningen

Hej!

Den Facklig/politiska s-föreningen kallar till medlemsmöte tisdagen den 26 september kl. 19.00 på Folkets Hus.

Vi sammanställer våra nomineringar till Riksdags-, Region- och Kommunfullmäktigelistan samt ordförandeposter i nämnder, styrelser och beredningar. Alla som nomineras ska vara tillfrågade och ha tackat ja.

Nomineringar skall vara AK:s styrelse tillhanda senast den 30 september.

Vi behöver utse en ny kassör.

Välkomna!

Kommunfullmäktige den 25 september 2017

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 25 september kl 19.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/

Ärendelistor
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/

Protokoll Kommunfullmäktige
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Hej!

Som valledare för kyrkovalet 2017 vill jag framföra ett tack till er alla för ett bra valdeltagande och ett bra valarbete innan valet. Ett stort tack till er som har hjälpt till med utdelningen av valmaterial, stått i vår valstuga för Ängelholms församling.

Lite information hur det har gått i kyrkovalet:

I Kyrkomötet har Socialdemokraterna ökat med 3 mandat från 73 till 76, c:a 8000 röster, detta är preliminära siffror.

På Stiftet har Socialdemokraterna gått ner ett mandat trots att man har ökat med 5000 röster, från 18 mandat till 17 mandat detta är preliminära siffror.

I Hjärnarp-Tåstarps har man minskat från 4 mandat till 2 mandat, från 50 röster till 37 röster det är preliminära siffror. I Hjärnarp-Tåstarps kyrkofullmäktige har man reducerat platserna i fullmäktige från 21 till 15 platser.

I Munka-Ljungby har man ökat från 4 till 7 mandat, från 81 till 154 röster, detta är preliminära siffror.

I Ängelholm har man behållit sina 7 mandat, trots att man har ökat från 398 till 502 röster, detta är preliminära siffror.

Stiftet håller på med genomräkning, så det kan kanske bli någon ändring, därför skriver jag att det är preliminära listor.

Till er i nomineringsgrupperna!

Jag skulle vilja att ni i era olika nomineringsgrupper gör en utvärdering hur ni tycker hur det har fungerat i valet och gärna en sammanställning på era utdelningsrundor.

Vi i Ängelholms församling kommer att samlas med den nya fullmäktigelistan, datum kommer.

Med Socialdemokratiska hälsningar

Susanne Jönsson

Gruppledare för kyrkan

Facklig/politiska s-föreningen: medlemsmöte 19 september 2017

Hej!

Den Facklig/politiska s-föreningen kallar till medlemsmöte den 19 september kl. 19.00 på Folkets Hus.

Vi måste nu under hösten nominera till Riksdags-, Region- och Kommunfullmäktigelistan. På valbar plats måste de finnas som är tilltänkta att ha en ordförandepost i nämnder, styrelser och beredningar. Alla som nomineras ska vara tillfrågade och ha tackat ja.

Nomineringar skall vara AK:s styrelse tillhanda senast den 30 september.

Vi behöver utse en ny kassör eftersom Anders Madsen har lämnat alla sina uppdrag.

Välkomna

Styrelsen
Mikael von Krassow, ordförande

Socialdemokraterna i Ängelholm: Medlemsmöte 18 september 2017

Medlemsmöte måndag 18 september kl 19.00 på Folkets Hus

Aktuella politiska frågor från Riksdagen, Region Skåne och Ängelholms kommun

Kyrkovalet

Beslut om AK Valledning inför valet 2018

Vi bjuder på fika!

Alla hälsas välkomna!

S-gruppen i Region Skåne ansvarar för kvällens fika
Mötesvärdar: Emma Yngvesson och Sten Carlsson

S-kvinnor: Medlemsmöte 13 september 2017

Välkommen till höstterminens första möte!

Vi träffas på Folkets Hus i Ängelholm den 13 september klockan 19.00.

S-kvinnor har haft Förbundskongress i Karlstad. För att få höra mer
om alla bra beslut välkomnar vi ett av de skånska ombuden,
kommunalrådet Anna Ingers från Helsingborg.

På dagordningen har vi också nomineringar till uppdrag inför valet 2018.

Bifogat finns även inbjudan till möte med migrationsminister
Heléne Fritzon i Höör den 9 september.

Naturligtvis blir det fika och lottförsäljning.

Hjärtligt välkommen!
Styrelsen