Facklig/politiska s-föreningen: medlemsmöte 19 september 2017

Hej!

Den Facklig/politiska s-föreningen kallar till medlemsmöte den 19 september kl. 19.00 på Folkets Hus.

Vi måste nu under hösten nominera till Riksdags-, Region- och Kommunfullmäktigelistan. På valbar plats måste de finnas som är tilltänkta att ha en ordförandepost i nämnder, styrelser och beredningar. Alla som nomineras ska vara tillfrågade och ha tackat ja.

Nomineringar skall vara AK:s styrelse tillhanda senast den 30 september.

Vi behöver utse en ny kassör eftersom Anders Madsen har lämnat alla sina uppdrag.

Välkomna

Styrelsen
Mikael von Krassow, ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *