Reservation ärende nr 14, Samhällsbyggnadsnämnden 20-09-15, Ansökan om bygglov

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, montering av solceller eftersom ansökan strider mot gällande detaljplans bestämmelser om takfärg.

Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla!

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

facebook Twitter Email