Privata företag får rabatt på våra barns bekostnad

Publicerad i NST:s Min mening Ängelholm den 20 september 2020

Vi vet att våra barn blir mer och mer stillasittande. Diskussionen handlar nu om hur vi ska bryta mönstret och få våra barn att röra sig mer.
I Ängelholm jobbar vi med olika projekt för att inspirera till aktiviteter: Aktivitet förebygger, rastaktiviteter, spontanidrott och mötesplatser prioriteras. Fysisk aktivitet förbättrar hälsan hos våra barn, förbättrar måendet och förbättrar skolresultaten.
Nu går de styrande partierna i vår kommun ut med att de vill begränsa barnens skolgårdar i framtiden. Att dra ner på barnens lekytor under skoldagen och på ytan som inspirerar till spontanidrott och rörelse är helt fel väg att gå.

Att förslaget kommer just nu beror på att privata skolföretag vill etablera sig i kommunen. Friskolorna vill helt enkelt inte ge sina elever samma lekytor som barnen får i den kommunala skolan.
Deras önskan om billigare mark är anledningen till att de styrande partierna med Robin Holmberg(M) i spetsen helt plötsligt vill ändra på den princip som länge gällt i kommunen, det vill säga att följa Boverkets rekommendationer för skolgårdar och lekytor.
Att frångå rekommendationerna för att möta privata vinstintressen är helt fel. För oss socialdemokrater är det absurt att friskoleföretagen tillåts diktera villkoren för våra skolbarn.

En pågående utredning ska ge underlag angående storleken på skolgårdarna, men de styrande vill inte vänta på resultatet. De direktiv de nu ger är inte heller förankrade politiskt, en sådan här viktig fråga kräver det.
Om vi ska leva upp till Barnkonventionen, som blev lag i år, måste det till en riktig utredning.
Varför har Moderaterna och de andra styrande så bråttom att de inte kan invänta resultatet av en sådan utredning? Är det så att friskolekoncernen har ställt krav på kommunledningen, att ”take it or leave it” och därmed tillåts att diktera villkoren för våra barn?
Vi socialdemokrater accepterar inte att viktiga frågor som påverkar våra barn och ungdomar i årtionden framöver hanteras bakom stängda dörrar. Vi kräver öppenhet och transparens i demokratisk ordning.

Lars Nyander (S)
Emma Yngvesson (S)
Lars Carlsson (S)
Yvonne Mollet Bengtsson (S)
Magnus Johnsson (S)
Susanne Jönsson (S)
Torgny Handreck (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *