Reservation ärende nr 13, Samhällsbyggnadsnämnden 20-09-15, Ansökan om bygglov.

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov för plank som tomtgräns Vejby 15:429.

Aktuellt plank kommer att placeras på prickmark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas.

Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla!

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *