Vår uppfattning är att bron och området ska lämnas orört

Vi har inte ändrat uppfattning. Vår uppfattning är fortfarande att Klippanvägen förlängning/pytteleden inte bör genomföras.

När det nu kommer fram att det inte är möjligt att placera ytterligare en bro parallellt med Pyttebron uppstod ännu ett problem. Platsbrist.

– något som vi socialdemokrater påpekat från början.

Med en nybyggd pumpstationen på ena sidan och fastigheter på de andra är platsbristen ett faktum.
Därför har frågan kring att omplacera eller montera ned Pyttebron hanterats i trafikutvecklingsgruppen.

Om det är möjligt att lyfta och transportera bron för en omplacering skulle detta vara förknippat med stora kostnader. Detta om det ens finns en plats där förutsättningarna varit de rätta.

När frågan om det är ekonomiskt försvarbart att starta en process för flytt av bron med allt vad det innebär ställdes blev därför vårt svar nej. Det är inte ekonomiskt försvarbart.

Givetvis är vår uppfattning att bron och området ska lämnas orört.

Däremot anser vi att de ökade kostnaderna som nu läggs på hög för att genomföra detta prestigeprojekt måste redovisa öppet och transparent.

Viktigt att komma ihåg är att detta projekt inte bara kommer kosta skattebetalarna många miljoner utan även en centrumnära grön oas för all framtid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *