Socialdemokraterna väljer att inte delta i budgetbeslutet på nämndsnivå. Vi återkommer med ett samlat förslag gällande budget för 2021 och plan för 2022 och 2023 som antas i Kommunfullmäktige i november.

Den socialdemokratiska gruppen i Nämnden för omsorg och stöd

Yvonne Mollet Bengtsson, Mikael von Krassow, Barbro Widell och Eva-Lena Lindell

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *