Ohederligt att underbudgetera verksamheter och bakvägen tvinga fram nedskärningar.

Publicerad i NST den 8 september 2020.

Den blågröna majoriteten i Ängelholm har i budgeten föreslagit en avsättning på en procent för löneökningar. Detta samtidigt som Riksbankens inflationsmål är 2 procent, vilket gör att föreslagna löneökningar kan innebära faktiska reallönesänkningar för kommunens personal.

En anständig politik premierar medarbetarna. Lärarna som fått ställa om sin undervisning, vård- och omsorgspersonalen som tar hand om dem med behov under dygnets alla timmar och all annan personal på Ängelholms kommun som ser till att samhället fungerar och att medborgarna får god service.

Under våren skulle flera viktiga avtalsförhandlingar ha ägt rum, men under den rådande coronapandemin har de blivit uppskjutna. Vad löneutrymmet kommer bli kan vi endast spekulera kring, men ingenting tyder på att det skulle bli så lågt som en procent. För löneutvecklingen i Sverige är det industrin som sätter taket för löneutvecklingen genom det så kallade märket. Sedan industriavtalets ingång har märket endast varit under två procent vid ett tillfälle, under lågkonjunkturen 2010, då det låg på 1,73 procent. I årets avtalsrörelse har Kommunal ställt krav på 3 procents löneökning med ytterligare 0,5 procents höjning för yrkeskvalificerade inom vård, skola och omsorg.

Nästa fråga är hur vi vill premiera den personal som vi under våren och sommaren har applåderat. Alla som med risk för sin egen hälsa tagit hand om dem som har behov. Alla som har sett till att samhällsfunktionerna fungerar, några som drabbats av viruset och några som tragiskt gått bort i covid-19.

Att föreslå att dessa hjältar ska få en lägre löneökning än gällande inflationsmål, det vill säga en lönesänkning i praktiken, är inget annat än ett hån. Att lägga ut de enprocentiga höjningarna på nämnderna är ett sätt att undvika en ansvarsfull budget. Då vissa yrkesgrupper kommer få mer än 1 procent i löneökning så innebär det också att kommunens budget inte är i balans och det kommer tvingas fram besparingar. Besparingar under innevarande budgetår skapar extra stor oro bland personal och brukare i våra verksamheter.

Det är ohederligt att på detta sätt underbudgetera verksamheter och bakvägen tvinga fram nedskärningar. Nedskärningar som är uppenbara ska styras av politiken och diskuteras när budgeten antas, inte dyka upp som desperata åtgärdspaket under pågående budgetår.

Ibland krävs det skattehöjningar, ibland krävs det nedskärningar. Oavsett vilken väg vi väljer ska det i god tid diskuteras i våra politiska församlingar, med personalen i kommunens verksamheter och bland medborgarna så att vi kan väga alternativen mot varandra.

Självklart påverkar krisen även kommunerna och det kommer bli betydligt tuffare nästa år. Socialdemokraterna vill ta ansvar genom transparens och ansvarstagande, inte genom att skyffla över ansvaret på några andra eller förolämpa personalen.

Det handlar om att ta ansvar för hela kommunen, de anställda och medborgarna. Ska Ängelholms kommun vara en attraktiv arbetsgivare måste personalen få rimliga löneökningar, yrkesutveckling och respekt.

Torgny Handreck (S) är gruppledare i Ängelholms Miljö- och tillståndsnämnd.

Lars Nyander (S) är oppositionsråd i Ängelholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *