Reservation Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-08-25, Ärende nr 11 bygglovsansökan av mur kv Tofsvipan 11.

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov eftersom murens tilltänkta placering är på prickmark som inte får bebyggas enligt gällande detaljplan.

Magnus Johnson (S) BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *