Reservation Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-08-25, Ärende nr 13 Backsippan 9. Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, montering av solceller.

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov eftersom byggnaden är en kulturhistoriskt värdefull byggnad, belägen i ett kulturhistoriskt särskilt värdefullt område! Dessutom är byggnaden upptagen i kommunens bevaringsprogram.
Magnus Johnson (S). BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *