Reservation KF den 25 augusti 2020 angående omfördelning inom samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2020

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet:
” Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för eget förslag.
Att avslå 1 miljon till ombyggnad av fartguppen vid Cooprodellen samt att avslå 350 tkr till utredning i Ängelholms paketet.
I underlaget föreslås åtgärder i cirkulationsplatsen vid Coop på Östra vägen. Motiveringen är att farthindren är felkonstruerade och tvingar fordon att köra ”för sakta”.
Vi socialdemokrater anser att funktionen just därför fyller sitt syfte. Cirkulationsplatsen är placerad bredvid en grundskola där elever kommer röra sig vid olika tillfällen på dygnet vilket gör vikten av att sänka hastigheten än viktigare.
Om farthindren är felkonstruerade borde väl rimligtvis den entreprenör som utfört arbetet få i uppdrag att göra om eller justera sitt arbete kostnadsfritt.

För den socialdemokratiska gruppen i
Lars Nyander.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *