Motion från Lars Nyander (S) om långsiktig plan för offentliga verksamheters inomhusklimat

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2020-04-03

 

Hållbart inomhusklimat för äldre och yngre/Långsiktig plan för offentliga verksamheters inomhusklimat.

Klimatet i världen förändtas, så även i Sverige. Konsekvenserna av detta är många för flera delar i samhället. En del i denna förändring handlar om att höga temperaturer under längre perioder blir allt vanligare under sommarperioden men också under vår och höst.

Alla grupper i samhället blir givetvis påverkade av högre och mer långvariga temperaturer men alla grupper har inte samma möjligheter söka skydd eller att svalka sig. Våra äldre som befinner sig inom omsorgen återfinns ofta i den kategorin som inte själva i önskvärd grad kan freda sig själva mot värme. Här behöver vi som huvudmän ta ett större ansvar, dels i de befintliga verksamheternas lokaler som är i stort behov av renovering. Men även när det ska etableras nya äldre boenden.

Samma problematik återfinns i skolan och förskolans verksamheter. I flera av våra skolor är fastighetens möjligheter att kyla ner inomhusmiljön när det är för varmt men också att öka temperaturen när det är för kallt undermåliga. Vi Socialdemokrater yrkar därför

Att: Ängelholms kommun gör en riskinventering över de grupper som riskerat att drabbas av långvariga höga eller låga temperaruter.

Att: En långsiktig handlingsplan för hur risker kring höga eller låga temperaturer ska hanteras förkommunens medborgare tas fram.

För den socialdemokratiska gruppen

Lars Nyander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *