Motion från Lars Nyander (S) om att kommunens upphandlingar ska innefatta utarbetade miljökrav med uppföljningskrav

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2020-04-14

 

Kommunens upphandlingar ska innefatta utarbetade miljökrav med uppföljningskrav.

Under 2018 gjorde Ängelholms kommun upphandlingar för ungefär 350 miljoner kronor. Av dessa upphandlingar hade enbart 15 % utarbetade miljökrav. Inga av dessa miljökrav följdes under 2018 upp.

Upphandling är utan tvekan ett av de viktigaste instrumenten en kommun har för att kunna ställa krav på leverantörer, tjänster och produkter I våra upphandlingar kan vi göra direkta kopplingar till de miljömål som antagits av politiken.

För att som kommun ta vårt ansvar vid upphandlingar måste vi konsekvent arbeta fram och följa upp miljökrav vid de upphandlingar där det är möjligt.

Vi socialdemokrater föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:

Att: samtliga av kommunens upphandlingar ska innefatta miljökrav.

Att: samtliga av kommunens upphandlingar ska följas upp för att säkerställa att uppsatta krav följs.

Att: resurser för att klara ett utökat uppdrag tillskjuts både upphandlingsenheten och miljöenheten.

Att: inköps- och upphandlingspolicy uppdateras i enlighet med förslaget.

För den socialdemokratiska gruppen

Lars Nyander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *