Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd vill ta följande till protokollet:

Trygghetsboende är ingen lagstyrd verksamhet och därmed heller ingen verksamhet som kommunen är skyldig att subventionera. Men värdarna fyller en mycket viktig funktion. Att få hjälp och någon att fråga känns tryggt. Speciellt i den nya digitala värld som alltmer blir brukarens vardag. Aktivitetssamordnare och trygghetsvärd är två helt olika funktioner, en aktivitetssamordnare kan inte ersätta trygghetsvärdens uppgifter.

Den Socialdemokratiska gruppen i Nämnden för omsorg och stöd.

Yvonne Mollet-Bengtsson, Mikael von Krassow, Martin Sjösten, Barbro Widell, Eva-Lena Lindell

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *