Reservation ärende 08. Microcatering – hemkörning av alkoholhaltiga drycker

Socialdemokraterna i MTN reserverar sig mot beslutet med anledning av följande:

  1. Barnperspektivet. Orsoanmälningarna i Ängelholms kommun har ökat med 20 under förra året. Dessutom anges att en stor del verkar beröra misstänkt missbruk hos barnet eller förälder (hd.se 2021-01-18). Det finns en koppling mellan våld, våld i nära relationer och alkohol. Det saknas en ordentligt utredning utifrån barnperspektivet och en koppling till skyddet av barn och unga.
  2. Legalitetsprincipen. Att nämnden väljer att fatta ett beslut mot lag och praxis är inte förenligt med vårt mandat och uppdrag. Tjänsteutlåtandet i ärendet ger en bra bild av det rättsliga läget. Alkoholpolitiska hänsyn ska alltid tas framför företagsekonomiska intressen. Alkohollagen är en skyddslagstiftning och vi måste alltid se skyddsbehovet som en primär uppgift i nämnden.
  3. Folkhälsoperspektivet. Det saknas bra forskning hur en pandemi förändrar alkoholkonsumtionen. Inledningsvis har konsumtionen varit oförändrad. Förändrade konsumtionsmönster, enligt systembolaget, har visat att under våren 2020 så har ungefär 10 % ökat sin alkoholkonsumtion. Alkoholens skadeverkningar faller inom folkhälsoarbetet och försiktighetsprincipen måste råda gällande beslut som kan inverka negativt på folkhälsan.

Den Socialdemokratiska gruppen i miljö- och tillståndsnämnden:

Torgny Handreck, Jessica Klingvall, Sven Dahlberg och Maria Raquel Mata Umanzor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *