Nomineringar till kyrkomötet och stiftsfullmäktige

Socialdemokraterna i Ängelholms nomineringar till:

Kyrkomötet 2022-2025.

1. Kerstin Engle
2. Inger Nyrell’

Stiftsfullmäktige 2022-2025.

1. Kerstin Engle
2. Kitty Olofsson
3. Susanne Jönsson
4. Mikael von Krassow
5. Christian Hedman
6. Inger Nyrell
7. Leif Nyrell

facebook Twitter Email