Reservation ärende nr 12 Samhällsbyggnadsnämnden 20-11-17

Samråd av detaljplan Ängelholm 3:28 m fl, centrum Nybroområdet, Ängelholms kommun.

Undertecknade reserverar sig mot beslutet att förlänga Klippanvägen över Rönneå genom Pyttebroområdet.

Detta förslag innebär att dagens centrumnära, lugna naturområde ersätts med en trafikerad gata. Det innebär också att en stor mängd värdefulla träd behöver fällas, vilket ger stora konsekvenser på både natur och stadsbild. Dessutom kommer Pyttebron, som nyligen renoverats för en ansenlig summa pengar, att ersättas av en ny bro för biltrafik.

Bullernivåerna inom och i anslutning till planområdet kommer att öka markant vilket är mycket negativt för de boende i området.

För några år sedan genomfördes en folkomröstning med anledning av denna förändring av området vilken tydligt visade att folkviljan inte vill ha denna förändring.

(S) anser att detta grönområde med sin gång/cykelväg över befintlig bro ska bevaras för framtiden så våra invånare kan använda området till promenader och rekreation fria från buller och avgaser!

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *