Omsorg med värdighet

En värdig omsorg i Ängelholms kommun ska vara präglad av hög kvalitet. Den enskilde ska ha inflytande i beslut och utformningen av insatser så att omsorgsbehov blir tillgodosett på bästa möjliga sätt och med respekt för den enskilde.

Att åldras eller leva med en funktionsnedsättning ska inte innebära otrygghet för medborgare med omsorgsbehov i Ängelholms kommun.

För att säkerställa den enskildes valfrihet ska Ängelholms kommun alltid kunna erbjuda ett kommunalt alternativ oavsett det gäller särskilt boende, hemtjänst eller personlig assistans.

För att vara en attraktiv arbetsgivare för rekrytering och att behålla personal ska vi kunna er-bjuda heltid, fortbildning och en bra arbetsmiljö. En bra personalpolitik är en förutsättning för att garantera en hög kvalitet inom vården och omsorgen.

Trygghetsvärdar och aktivitetssamordnare fyller viktiga funktioner, inte minst för att minimera ensamheten. De hjälper och aktiverar de boende. För att säkerställa en god äldreomsorg ska dessa funktioner utvecklas, inte avvecklas.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL DÄRFÖR ANVÄNDA DE STATLIGA STÖDEN TILL FÖLJANDE KVALITETSÖKNINGAR INOM ÄLDREOMSORGEN:

Äldreomsorgslyftet. 17,1 miljoner – 2020

  • All omsorgspersonal ska ha minst motsvarande undersköterskeutbildning.
  • Motsvarande satsning ska ske inom LSS utifrån socialstyrelsens rekommendationer.
  • Skyndsamt planera och genomför kompetensutveckling inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgssatsningen. 20,1 miljoner – 2020, 2021, 2022

  • Heltid som norm utan delade turer.
  • Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen.
  • Behåll och utveckla trygghetsvärdarna.
  • Utöka aktivitetssamordnarnas verksamhet och satsningar på olika typer av kvalitativa aktiviteter för våra äldre såsom friluftsaktiviteter, enklare idrott, ökad rörlighet och aktiviteter som bryter ensamhet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *