Processen kring IES införande i Ängelholm

Interpellation till Robin Holmberg KF 2020-10-26

Processen kring IES införande i Ängelholm

Vi anser att det finns många frågetecken kring hur ärendet hanteras. Informationen är bristfällig och den transparens vi efterfrågat har vi inte fått gehör för.

Vi därför fortsätta debatten genom följande frågor:
1. När tänker kommunledningen informera FUN om de pågående processerna och hur kommer nämnden att delta i processen?
2. Vem/vilka arbetar är det, som jobbar med frågan nu?
3. Anser du, liksom din kollega i Östersund, att förhandlingen med IES inte är en fråga för nämnden utan helt och hållet en fastighetsfråga?

Lars Carlsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *