Pytteleden flyttar bara problemet

Publicerad I NST den 5 oktober 2020

Svar på insändare av Claes Sjöberg med rubriken ”Paketet är bäst – tills vi får ett bättre förslag”, publicerad den 22 september, samt insändare av Ulf Jörgensen med rubriken ”Vad vilja S i Ängelholm”, publicerad den 28 september.

Vi håller inte med. Det finns flera lösningar som presenterats. Den väsentliga frågan är vilka problem man vill lösa och för vem.

Vår uppfattning är att Pytteleden inte löser ett problem utan bara flyttar det ett par hundra meter norrut. Den som ska till Ängelholms centrum kommer fortfarande köra in till centrum och parkera sitt fordon där.
Byggs vägen då enbart för dem som ska pendla och ställa sin bil i de kommande garagen vid stationen eller för dem som ska till Havsbaden? Är det rimligt att den trafiken ska rasera en centrumnära och grön oas med gång- och cykelmöjligheter för stadens invånare? En mycket kostsam och kortsiktig lösning (både för ekonomin och miljön).

Hur ska den ökade trafiken från ett fullt utbyggt södra och norra Ängelholm samt södra sjukhusområdet hanteras?
Det vi socialdemokrater menar med en hållbar ekologisk lösning har sin grund i att vi behöver lyfta på nästippen, förstå hur samhället utvecklas och ta beslut om investeringar som håller över tid.
Vi vet att bilen är och kommer vara central för många människor lång tid framöver. Därför är omställningen till klimatsmarta fordon och förnyelsebar energi viktig.

Vi vet också att det aldrig varit så få unga som tar körkort i dag och många av dem tycker det går lika bra att åka kollektivt eller ta cykeln.
Om vi menar allvar med att ta hållbara beslut måste vi därför välja att prioritera lösningar som är inriktade på framtiden, inte nutiden.

Lars Nyander (S)
BrittMarie Hansson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *