Respektlös nonchalans

Publicerad i NST den 15 september 2020.

För drygt ett år sedan samlades ett antal partier i Tylösand för att diskutera det som kom att kallas Ängelholmspaketet. Konsekvensen blev att ett uppskattat och centrumnära grönområde nu ska få en trafikled rakt igenom hjärtat.
Vi socialdemokrater har svårt att se detta som något annat än ett prestigeprojekt. Ett projekt som redan blivit en dyr historia för Ängelholms medborgare. Och det kommer kosta ännu mer.
Detta ingrepp i stadskärnan kommer stå i direkt konflikt med flera av kommunens redan antagna riktlinjer. Intresset av att etablera denna trafikled kommer ställas mot en hållbar utveckling, barnperspektivet, buller och luftkvalitet, naturvärden samt kulturmiljö och landskapsbilden.
Det är uppenbart att allmänhetens förtroende för politiken sviktar när flera partier helt har ändrat uppfattning i denna fråga efter valet 2018. För många av Ängelholms medborgare är Pyttebron en viktig valfråga, vilket blev tydligt efter folkomröstningen om Pytteleden.
Ängelholmspaketet är en dupering av väljarkåren och en respektlös nonchalans gentemot den demokratiska processen.
Därför är det precis som Peter Fällmar Andersson skriver i sin krönika (HD-NST den 10 september) att ”Ha först modet att fråga väljarna 2022”. Vi i Socialdemokraterna kan bara instämma.
De politiska partierna har ett ansvar för de demokratiska systemen. Vi måste lyssna på väljarna och vi kan aldrig låta vår egen prestige gå före folkviljan. Vi vill ha en öppen process.
Socialdemokraterna har länge varit tydliga med att vi inte vill ha en trafikled genom denna centrumnära oas. Vi vill att både bron och området lämnas orörda. Att inte bevara denna del av Ängelholms identitet är en kulturell missgärning som inte går att göra ogjord.
Vi socialdemokrater vill ha en ekologiskt hållbar lösning och värna vår vackra kommun.

Lars Nyander (S
Oppositionsråd (S)
BrittMarie Hansson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *