Protokollsanteckning, Nämnden för omsorg och 2020-09-08, Ärende: 06. Förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-2023

Socialdemokraterna väljer att inte delta i budgetbeslutet på nämndsnivå. Vi återkommer med ett samlat förslag gällande budget för 2021 och plan för 2022 och 2023 som antas i Kommunfullmäktige i november.

Den socialdemokratiska gruppen i Nämnden för omsorg och stöd

Yvonne Mollet Bengtsson, Mikael von Krassow, Barbro Widell och Eva-Lena Lindell

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *