Reservation KF 25 augusti 2020 angående markanvisning för Globen 1

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet:
”Vi Socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att godkänna upprättat markanvisning avtal, mot bemyndigandet till mark- och exploateringschefen att underteckna en eventuell förlängning samt mot att mark- och exploateringschefen bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal avseende Globen 1.

Vi socialdemokrater anser att skola, vård- och omsorg är de viktigaste frågorna för en kommun. Nyckeln till kommunal verksamhet är långsiktighet, stabilitet och kvalitet. Vi blir därför bekymrade när den moderatledda majoriteten så strategiskt avknoppar delar av den befintliga kommunala välfärden eller aktivt väljer andra utförare till förmån för privata intressen.

Majoritetens val av utförare i detta fall är Bolaget Dibber Sverige AB som ingår i en koncern med 19 bolag. Bolaget har sedan det bildades 2017 haft ett negativt resultat. 2017: ca -5 miljoner, 2018: ca -5 miljoner, 2019: ca -21 miljoner.

Är detta vad majoriteten anser är ansvarsfullt gentemot kommunens invånare?

Dessutom är behovet på sikt en verksamhet med 6 avdelningar varav 4 enligt plan ska byggas under 2022. Det framgår i underlaget att det är osäkert om det går att utveckla tomten ytterligare från 4 – 6 avdelningar då den inledande byggnationen kommer ta stora delar av ytan. I samband med denna text står det i underlaget att kommunen arbetar med att ta fram nya riktlinjer gällande barnens friyta vilket underförstått verkar vara den avgörande faktorn kring expandering eller ej. I frågan gällande barnens friytor har majoriteten redan i tidigare diskussioner och interpellationer visat att man är villig att minska barnens friytor för att göra markaffärer mer attraktiva.

Socialdemokraterna vill ha mer kommunala förskolor i vår kommun.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *