Vi värnar de gröna lungorna

Publicerad på NST:s Min mening den 30 juni 2020.

Svar på Henry Carlssons insändare i NST 23 juni

Henry Carlsson inleder med att ondgöra sig över att det finns människor som har andra åsikter om Klippanvägens förlängning än vad han själv har. Han menar att de ängelholmare som vill värna om ett centrumnära grönområde vill återföra samhället till 1800-talet med häst och vagn.
Nej, Henry Carlsson, du har helt missat poängen.

Det handlar om att inte bygga en ny trafikled genom centrum på bekostnad av ett omtyckt grönområde och rekreations område. Vidare påpekar Henry att kostnaden vid köpet av Kronoskogen blev hög, vilket är helt rätt. Men Lars Nyander gjorde något som borde ha gjorts för länge sedan, han agerade för att säkra ett rekreationsområde för kommande generationer av ängelholmare och besökare.
Det Carlsson missar i sitt resonemang är att Nyander agerade för att skydda och bevara naturen, inte fälla stora friska träd och lägga asfalt istället till förmån för en ny bilväg.

Vidare fortsätter Henry Carlsson med att påstå att det under Socialdemokratiernas tid inte lyftes ett finger för hembygdsparken. För alla andra som faktiskt varit i hembygdsparken under de senaste fem åren är det tydligt att det hänt ganska mycket. Scenen i parken har fått ett nytt tak som Sparbanksstiftelsen Gripen och kommunen gemensamt finansierade, nya toaletter som invigdes 20 maj 2016, ny lekplats 2015-2016, samt bidrag för att renovera ankdammen.
Avslutningsvis vill jag stryka under på att vi Socialdemokrater värnar om vår gröna lungor och Hembygdsparken.

Susanne Jönsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *