Reservation ärende nr 5 SBN AU 20-06-23 Ansökan om bygglov.

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov eftersom det strider mot aktuell detaljplan gällande huvudbyggnadens placering.hd.se
Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla!

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *