Engelska skolans etablering i Ängelholm.

Interpellation till Sven Ingvar Borgkvist (M) ordf. i Familj och utbildningsnämnden.                            

Engelska skolans etablering i Ängelholm.

Ett intresse från Engelska skolan att etablera sig i kommunen på Fridhemsområdet har fått majoriteten att snabbutreda frågan om skolors- och förskolors utemiljö.  Frågan om Internationella Engelska Skolans etablering i Ängelholm har kringgärdats av mycket hysch-hysch. Familj och utbildningsnämnden har varit i Landskrona på studiebesök och fått se ett exempel på deras verksamhet. I övrigt har ingen information delgetts oss i oppositionen, trots att vi tror oss veta, att processen har kommit långt. Ängelholm är en väldigt väl fungerande skolkommun och historien har lärt oss att vara restriktiva med privata alternativ. Viktig är också det tillsynsansvar kommunen har och att det fungerar väl.

Det finns flera frågor, som vi och vi tror också, Ängelholmarna vill ha svar på.

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor:

  1. Kan alliansen garantera att Internationella Engelska Skolan inte har förmåner i form av snabbare handläggning och billigare tomtmark eller andra konkurrensfördelar?
  1. Kan alliansen garantera att Internationella Engelska Skolan inte har andra antagningsvillkor än de kommunala skolorna?
  1. En av alliansens motiveringar till internationella Engelska Skolans etablering är intressant! Man säger att den behövs för våra internationella företags arbetskraft och för deras barns utbildning. Klarar inte vår kommunala skola av detta?

Lars Carlsson (S) 2:e v.ordf. FUN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *