På vilket sätt är detta att hushålla med resurserna?

Publicerad i NST den 3 februari 2020

MIN MENING ENGELSKA SKOLAN

Svar på insändare av kommunalrådet Robin Holmberg (M) med rubriken ”Syftet är att hushålla med kommunens resurser”, införd den 30 januari.

I sitt svar anas av kommunalrådet ”ett illa dolt ideologiskt motstånd mot friskolor”. Så är det inte! Våra argument bygger på fakta, vilket vi redogör för nedan.
Däremot är det väl uppenbart att frågan för majoriteten i huvudsak är en ideologisk fråga. Ängelholm har fantastiska skolor, alla i kommunal regi, förutom förskolan där vi har några väl fungerande privata enheter.

Skolorna tillgodoser på bästa sätt kommuninnevånarnas behov, men för majoriteten är det en nagel i ögat att det inte finns friskolor.
Kommunstyrelsens ordförande skriver också i sitt inlägg att denna etablering efterfrågas av både medborgare och företag, som lockar internationell kompetens till Ängelholm.
Vi vågar påstå att den påstådda efterfrågan från medborgarna, på just privata skolor, nog inte är så stor utan snarare en politisk önskan från majoriteten.
Givetvis ska vi som kommun tillgodose även de behov som barnen till våra företagare med internationella kompetens behöver genom goda förutsättningar till utbildning och omsorg. Men att bygga en skola för 600 elever med det som ett huvudargument är väl ändå snålt motiverat.
Dessutom kommer skolan inte heller, som det ser ut nu, att ha någon egen idrottshall då man tänker använda de kommande faciliteterna i det framtida arenaområdet. Inget fel i det i sak men det kommer sannolikt att innebära en högre kostnad för Engelska skolan och därmed också för kommunen.

Kommunens försäljningspris för den aktuella tomten blir lägre samtidigt som drift och skötsel av den allmänna marken som nu ska användas som skolgård bekostas av kommunen. Till detta kommer de timmar som ska hyras i en eller flera externa idrottshallar till eleverna.
Så, Robin Holmberg, på vilket sätt är detta att hushålla med resurserna?

Lars Nyander (S)
Oppositionsråd

Lars Carlsson (S)
Andre vice ordförande i nämnden för lärande och familj

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *