Eleverna är viktigare än marknaden

Publicerad i NST den 29 januari 2020

MIN MENING SKOLAN

De planer som på olika sätt sipprar fram gällande hur den politiska majoriteten i Ängelholm ser på barn och ungdomars rättigheter till en bra och tillräckligt utemiljö är oroväckande.
Våra barn och ungdomar behöver ytor som inspirerar till aktivitet och rörelse.
Tydliga rekommendationer från Boverket finns, barnkonventionen är tydlig och all personal som är verksam inom skolan vittnar om vikten kring en god utemiljö.
Hur kan storleken och kvalitén på utemiljön ens vara en politisk fråga?
Svaret är tyvärr alltför enkelt. Det handlar om att locka en privat aktör till att etablera sig i kommunen där tomtpriset och elevpengen blivit en viktigare fråga än vad eleverna i Ängelholm behöver.
Vi socialdemokrater prioriterar eleverna före marknaden.

Lars Nyander (S)
Oppositionsråd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *