Motion: Ängelholms kommun behöver fler naturreservat och våtmarker

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun

2020-01-27

 

Ängelholms kommun behöver fler naturreservat och våtmarker.

Ängelholms kommun är på många sätt en vacker kommun. Både medborgare och besökare erbjuds en variation av hav, skog och mark. Närheten till naturen är viktig för oss människor. Forskningen visar tydligt på stora hälsovinster kopplat till besök i skog och mark.

Kommunen äger och förvaltar idag ett av Ängelholms 5 naturreservat. För att värna om och säkerställa tillgången till olika typer av natur för både dagens och för kommande generationer behöver vi skynda på skyddet av fler områden.

Om vi som kommun även i framtiden vill kunna erbjuda både barn och vuxna naturområden för rekreation och fysisk aktivitet och samtidigt göra en bättre och tydligare insats för den biologiska mångfalden måste frågorna om naturreservat och våtmarker prioriteras.

Vi socialdemokrater föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:

Att Ängelholms kommun tar fram en plan för att skapa ett naturreservat eller en våtmark om året med avsikt att långsiktigt säkra tillgången till natur för kommunens invånare.

Lars Carlsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *