Kommunfullmäktige den 27 januari 2020

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webb-TV måndagen den 27 januari. Kommunfullmäktige sammanträder i Aulan Rönnegymnasiet med start kl 19.00.

https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2020/2020-01-07-kommunfullmaktiges-sammantrade-2020-01-27.html

facebook Twitter Email