2019-10-22, Nämnden för stöd och omsorg, Protokollsanteckning

Vi socialdemokrater ställer oss positiva till att fler anhöriga ges möjligheter till avlastning. Men vi känner en viss oro och opponerar oss emot förslaget om det leder till att det blir allt fler äldre som får ännu svårare att få plats på ett äldreboende.

Socialdemokraterna,
Nämnden omsorg och stöd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *