Reservation Kommunstyrelsen 16 oktober 2019, ärende: 18, ordförandeförslag om planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholms kommun

Socialdemokraterna reserverar sig mot det ordförandeförslag som presenterats.

 Det ordförandeförslag som nu blivit presenterat för kommunstyrelsen visar tydligt den ambition som den blågröna majoriteten har.

Samtidigt visar förslaget, och ärendes hantering, på hur långt man är villig att gå för att låta privata aktörer ta över alltmer av den kommunala välfärden.

Kommunfullmäktige- och kommunstyrelsebeslut som inte följs, ärenden som ”pausas” i handläggningar, information som inte delges och formuleringar som glider mer än lite på sanningen. Detta trots att alliansens tidigare ställt sig bakom planera till det kommunala boendet på Fridhem.

Detta rimmar dåligt med kommunens värdegrund, öppenhet, omtanke och handlingskraft och framförallt är det ett hot mot demokratin.

Det som fått fart på denna fråga är snarare brandskyddsinspektion som tröttnat på att inget händer i frågan och med hot om rejäla viten tvingat fram en reaktion.

Om de av kommunfullmäktige fattade besluten i detta ärende hade verkställts skulle ett kommunalt särskilt boende finnas på plats 2021 och renoveringen av våra äldreboenden kunde startat som planerat.

Den socialdemokratiska gruppen g.u

Lars Nyander

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *