Protokollsanteckning – Köp av externa boendeplatser, Erraps ängar

Protokollsanteckning, ärende 12 köp av externa boendeplatser, nämnden för omsorg och stöd den 17 september 2019

Ängelholms kommun behöver öka sin kapacitet och erbjuda ändamålsenliga bostäder till äldre och brukare inom LSS. Det kommer att innebära stora investeringar och byggprocesser som troligen kommer att pågå under många år och över mandatperioder. Därför anser vi Socialdemokrater att det är viktigt att ta fram träffsäkra, pålitliga prognoser och att i berörd nämnd påbörja en transparant politisk beslutsprocess för att där komma fram till en bred politisk viljeinriktning.

Vi socialdemokrater ställer sig också frågande till varför vårdboendet på området Fridhem inte är i full gång att uppföras just nu. Vårdboendets gestaltning behandlades med start i Kommunstyrelsen december -17. Kommunen har med det haft möjlighet att påbörja uppbyggnaden av vårdboendet och inom nära förestående framtid haft kommunala vårdboendeplatser att erbjuda äldre som är i behov av dessa.

Socialdemokraterna,

Nämnden omsorg och stöd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *