Angående nomineringar och motioner inför AK årsmöte 2020

Följande uppdrag kan man nominera till: styrelseledamöter, revisorer, valberedning, olika utskott och ombud. Mer information kan erhållas från AK kansli, angelholm@socialdemokraterna.se eller 0431-106 08.

Nomineringar inför AK årsmöte 2020 skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2019 på adress enligt nedan:

Socialdemokraterna i Ängelholm, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm

E-post: angelholm@socialdemokraterna.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *