Mångfaldsparad 31 augusti 2019

Socialdemokraterna deltar på Mångfaldsparaden i Ängelholm 31 augusti. Samling kl 13. Avmarsch kl 13.30. Välkomna!

facebook Twitter Email